Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành ADTPro phiên bản 9.2.38 - Tính giá ca máy theo TT số 06/2010/TT-BXD, lương nhân công điều khiển máy theo TT số 01/2015/TT-BXD
Ngày 06/06/2015, công ty Quyết Toàn đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.38.
Phiên bản này đã bổ sung chức năng tính giá ca máy theo thông tư số 06/2010/TT-BXD, chi phí nhân công điều khiển máy thi công xây dựng công trình áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ xây dựng.
Nhằm đáp ứng yêu cầu lập dự toán khu vực tỉnh Bình Thuận và một số địa phương khác, phải xác định chi phí máy thi công bằng cách tính giá ca máy khi lập dự toán. Ngày 06/06/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.38 bổ sung chức năng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD, chi phí nhân công điều khiển máy thi công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD (gọi tắt là giá ca máy 06 - 01/2015/TT-BXD).
 
Tương tự như bảng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD đã được lập trình trong các phiên bản trước đây, khi cần tính giá ca máy 06 - 01/2015/TT-BXD chỉ cần nhấn chuột phải tại sheet MAY chọn "Tính giá ca máy 06/2010/TT-BXD - 01/2015/TT-BXD".

Trong phiên bản này, phần mềm ADTPro chỉ mới bổ sung MAMAY để tính giá ca máy 06 - 01/2015/TT-BXD cho một số địa phương như Bắc Ninh, Tây Ninh, Bình Dương, TP.HCM, Đồng Tháp.
 
Các địa phương đã có công bố bảng giá ca máy theo 06/2010/TT-BXD, lương nhân công lái máy tính theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD chỉ cần áp dụng giá ca máy theo công bố của địa phương để lập dự toán mà không phải sử dụng chức năng tính giá ca máy 06 - 01/2015/TT-BXD.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854664 | Online: 1063