Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phần mềm ADTPro phiên bản 9.2.16
Ngày 03/04/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.16, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
- Khắc phục lỗi chạy Thẩm tra dự toán.
-Thay đổi thuật toán nhận diện tập tin excel nạp vào phần mềm dự toán.
Ngày 03/04/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.2.16, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng liên quan đến Thẩm tra dự toán:
- Khắc phục lỗi chạy chức năng Thẩm tra dự toán.
- Chỉnh sửa chức năng nhận diện tập tin excel chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel vào phần mềm thẩm tra dự toán.
- Bổ sung chức năng thẩm tra dự toán có khả năng phát hiện sai sót khi nội dung khối lượng diễn giải có hai dấu *. Biểu thức tính khối lượng diễn giải như sau (M12: 1*9**5,5*,*1,3) sẽ được chức năng Thẩm tra dự toán phát hiện lỗi sai 
 
II. Nhóm chức năng nạp dữ liệu từ excel:
- Chức năng nạp dữ liệu từ excel, chủ yếu lấy dữ liệu bảng khối lượng/tiên lượng dự toán làm đầu vào sử dụng cho lập dự toán hoặc dự thầu có chung màn hình với chức năng chuyển dữ liệu để thẩm tra dự toán. Chức năng này gây bất tiện cho người sử dụng nếu tập tin excel chỉ có duy nhất bảng tiên lượng. Ngoài ra, có nhiều tập tin đầy đủ bảng khối lượng dự toán, PTVT, THVT, NC và MAY nhưng người sử dụng chỉ cần lấy dữ liệu bảng khối lượng nếu phải khai báo như trước đây sẽ thừa.
- Phần mềm dự toán bổ sung tùy chọn theo mặc định chỉ lấy dữ liệu bảng khối lượng/tiên lượng, các dữ liệu khác có thể tùy chọn theo yêu cầu người sử dụng.
 
III. Kết xuất dữ liệu sang Excel:
- Kết xuất excel phương pháp Bù chênh lệch giá vật liệu, Tổng hợp vật tư và áp giá trực tiếp có thêm sheet NC.
- Bổ sung chức năng tính lương NC cho phương pháp Bù chênh lệch giá vật liệu, Tổng hợp vật tư và áp giá trực tiếp có thêm sheet NC (Các đơn vị Thẩm tra ở Quảng Ninh yêu cầu).
 
V. Nhóm chức năng liên quan đến tiện ích:
- Bổ sung khai báo, cho phép người sử dụng xác định tổng số tập tin công trình sẽ hiển thị trong danh sách công trình đã mở gần đây, trước đây mặc định là 10, phiên bản mới bổ sung chức năng khai báo tùy chọn.
- Đối với những công tác có ĐVT là 1m3 hay 1m2 có thể tùy chọn in và kết xuất excel như phiên bản cũ: 1m3 hoặc in và kết xuất excel theo tùy chọn in m3.
- Cập nhật giá xăng dầu theo thông cáo báo chí đến ngày 26/03/2015.

Công ty chúng tôi đang tập trung nghiên cứu bổ sung các chức năng đáp ứng yêu cầu lập dự toán theo Nghị định số 32/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2015/TT-BXD và phát hành trước ngày 10/05/2015.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854636 | Online: 1035