Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.3.21
- Hoàn thiện các chức năng liên quan đến thẩm tra, thẩm định dự toán.
- Thay đổi giao diện theo sở thích của người sử dụng, có thể chọn hình nền đón Giáng sinh.
- Nâng cấp chức năng liên quan đến chức năng quản lý tập tin công trình.
- Thiết kế lại chức năng in bảng THKP, THDT và bìa dự toán theo hướng trực quan, sinh động.
- Phiên bản 9.3.23 khắc phục hiện tượng treo máy khi sử dụng một số chức năng liên quan đến tính giá vật liệu đến chân công trình, tính bù cước vận chuyển.
- Phiên bản 9.3.30 khắc phục lỗi nhập khối lượng theo kiểu Excel.
Ngày 29/11/2015, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.3.21, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Nhóm chức năng quản lý công trình:
- Cho phép người sử dụng lựa chọn tổng số tập tập tin công trình mở gần đây tại màn hình mở công trình.
- Hiển thị thông báo cho người sử dụng biết nếu chọn tập tin .dat nhưng không tồn tại dữ liệu hạng mục công trình.
- Kiểm tra nếu tập tin công trình có thuộc tính ReadOnly.
- Kiểm tra nếu tập tin công trình là _Backup.dat.

II. Nhóm chức năng liên quan đến Thẩm tra dự toán:
- Thay đổi trình tự mở tập tin Excel thẩm tra: Nhận diện mẫu excel trước, hiển thị nội dung tập tin excel sau. Với thay đổi chức năng hiển thị excel đã hoàn thiện hơn không còn bị giật như các phiên bản trước.
- Chỉnh sửa chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel, xử lý trường hợp tập tin excel có quá nhiều cột dữ liệu dư thừa.
- Hiển thị thông báo nhắc nhở khi người sử dụng chọn tập tin dự toán excel với tên tiếng Việt.
- Khắc phục lỗi chuyển dữ liệu có dấu nhấy ‘ trong nội dung công tác (dự toán Hitosoft) khi từ excel vào phần mềm.
- Khắc phục lỗi chuyển dữ liệu từ Excel vào ADTPro khi ĐVT là 1 m2, 1 bộ, giá vật liệu không chuyển vào
- Chỉnh sửa lại màn hình Thẩm tra dự toán: Thiết lập mặc định là Thẩm tra thông minh, kiểm tra nếu mức độ chính xác trong khoảng từ 50 - 100%, mặc định không thẩm tra VLP.
- Bổ sung đầy đủ dữ liệu để kết quả thẩm tra công tác vận chuyển đất liên quan đến máy đào chính xác hơn cụ thể như sau:
+ Định mức VC đất bằng ô tô 5 tấn ứng với máy đào <=0,8m3;
+ Định mức VC đất bằng ô tô 7 tấn ứng với máy đào <=1,25m3;
+ Định mức VC đất bằng ô tô 10 tấn ứng với máy đào <=1,6m3;
+ Định mức VC đất bằng ô tô >=12 tấn ứng với máy đào >=2,3m3;
 
III. Nhóm chức năng liên quan đến PTVT:
- Hiển thị thông báo nhắc nhở khi người sử dụng nhập mới tên hao phí nhưng không nhập MAVLNC
- Bổ sung chức năng kiểm tra nhắc nhở khi thực hiện kết xuất Excel c
- Rào lỗi bị sót, user có thể nhập hao phí vật liệu bỏ qua MALVNC  Không tổng hợp VL hoặc NC hoặc MAY
 
IV. Nhóm chức năng liên quan đến bảng THKP, THDT, Bìa Dự toán:
- Nhắc nhở người dùng nếu chọn nội suy theo QĐ số 957/QĐ-BXD + NĐ số 32/2015/NĐ-CP nhưng bảng THKP lại theo Thông tư số 04/2010/TT-BXD.
- Chuyển chức năng chọn In chi phí cơ bản và In chữ ký từ mục tùy chọn vào bảng THKP, In chữ ký và tên cơ quan từ mục tùy chọn vào bảng THDT bật/tắt chức năng này trên THKP và chọn Xem và in để thấy ngay kết quả.
- Chuyển chức năng chọn in thông tin Chủ đâu tư, Người lập, Người kiểm, Tên Giám đốc từ mục tùy chọn vào bảng THDT bật/tắt chức năng này trên THKP và chọn Xem và in để thấy ngay kết quả.

V. Tiện ích khác:
- Khắc phục hiện tượng một số chức năng không hiển thị thông tin tiêu đề trên một số máy tính.
- Cho phép người sử dụng chọn thiết lập hình nền để làm việc thay thế cho màn hình nền mặc định của ADTPro.

Phiên bản 9.3.23 ngày 02/12/2015 khắc phục hiện tượng treo máy khi sử dụng các chức năng liên quan đến tính giá vật liệu đến chân công trình, tính bù cước vận chuyển.

Phiên bản 9.3.26 ngày 06/12/2015 khắc phục lỗi ĐVT công tác tạm tính.


Phiên bản 9.3.30 ngày 14/12/2015 khắc phục lỗi nhập khối lượng theo kiểu excel và bổ sung một số chức năng liên quan đến thẩm tra và THDT, kết xuất excel dự toán Bến Tre.

Phiên bản 9.3.33 ngày 15/01/2015 khắc phục lỗi copy & paste dữ liệu từ tập tin excel vào ADTPro và chỉnh sửa một số chức năng khác.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854643 | Online: 1042