Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.27 - Tính bảng giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD
Bổ sung chức năng tính giá ca máy theo hướng dẫn tại thông tư số 06/2016/TT-BXD; nguyên giá theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD; các định mức khấu hao, hao phí theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.
Ngày 18/10/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.35.
Ngày 23/11/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.42.
Ngày 05/12/2016 phát hành bổ sung phiên bản 9.6.43.
Ngày 20/09/2016, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.27, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:

I. Nhóm chức năng liên quan đến tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD:
- Tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD, nguyên giá theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD, các định mức khấu hao theo QĐ số 1134/QĐ-BXD.
- Thêm chức năng cho phép chỉnh sửa nội dung căn cứ in bảng tính lương nhân công lái máy theo TT số 01/2015/TT-BXD hoặc TT số 05/2016/TT-BXD.
- Thay đổi bảng in tính giá ca máy từ hình thức bảng dọc sang trình bày theo bảng ngang.
- In bảng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD (tượng tự bảng giá ca máy do địa phương công bố kèm theo bộ đơn giá xây dựng công trình).

II. Khác:
- Chỉnh sửa các chức năng liên quan đến Copy & Paste hạng mục công trình, save hạng mục công trình.
- Chỉnh sửa một số tiện ích khác.

Hướng dẫn sử dụng chức năng tính giá ca máy theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD:
- Chức năng này chỉ áp dụng cho cách lập dự toán theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình.
- Bật sheet MAY, nhấn chuột phải chọn Tính giá ca máy 06/2016/TT-BXD (cột giá gốc).
- Cập nhật giá nhiên liệu, năng lương và mức lương nhân công lái máy theo TT số 01/2015/TT-BXD hoặc TT số 05/2016/TT-BXD.
- Nhấn Tính giá ca máy để phần mềm ADTPro thực hiện tính toán giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD..
- Chọn Chấp nhận để báo cho phần mềm ADTPro biết hạng mục công trình sẽ áp dụng giá ca máy đã tính theo TT số 06/2016/TT-BXD xác định chi phí máy thi công lập dự toán (dự thầu).Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.31 (02/10/2016):
1. Bổ sung chức năng cho phép người dùng thay đổi hệ số chi phí nhiên liệu phụ.
2. Thêm chức năng lựa chọn tính bảng giá ca máy theo bảng ngang hay bảng dọc.
3. Chỉnh sửa lỗi liên quan đến kết xuất Excel.
4. Thay đổi chức năng tính bê tông thương phẩm và bê tông trộn thủ công.Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.35 (18/10/2016):
1. Khắc phục lỗi 1004 khi kết xuất đơn giá dự thầu (Bổ sung chức năng hiện thị thông báo khi kết xuất đơn giá dự thầu cột Ghi chú thiếu ĐGNT, ĐGKKL).
2. Chỉnh sửa chức năng thống kê vật liệu vận chuyển lên cao lấy từ bảng phân tích vật tư thay vì lấy từ định mức chuẩn.
3. Khắc phục lỗi kết xuất Excel trên Windows 10.
4. Bổ sung chức năng cho phép lựa chọn mức lương theo công bố địa phương (căn cứ theo 05/2016/TT-BXD, địa phương công bố mức lương tại địa phương sau khi khảo sát thực tế).
5. Cập nhật đơn giá nhân công và máy thi công theo công bố mới nhất của tỉnh Lâm đồng.
6. Khắc phục lỗi chuyển đổi đơn vị tính nếu máy tính thiết lập số lẻ thập phân là dấu phẩy (dấu , ) phần mềm xử lý lỗi cột hệ số bảng PTVT.
7. Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 05/10/2016.Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.42 (23/11/2016):
1. Khắc phục lỗi kết xuất excel dự toán/dự thầu nhiều hạng mục công trình.
2. Chỉnh sửa chức năng hiển thị đánh dấu chọn n/all hạng mục công trình kết xuất Excel.
3. Chỉnh sửa thiết lập Top repeat cho sheet PTMAY khi tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD.
4. Cho phép hiển thị chức năng chuyển đổi nhân công nhóm 1 sang nhóm 2 cho bộ đơn giá đã ban hành theo TT số 01/2015/TT-BXD.
5. Thông báo nhắc nhở khi dữ liệu không có PTVT (kết xuất sheet PTDG bị thiếu).
6. Chỉnh sửa lỗi xem chiết tính đơn giá khi thẩm tra và thay thế mã hiệu đơn giá thẩm tra.
7. Bổ sung chức năng phát hiện MAMAY06, MAMAY012015 , MAMAY062016 bị sai dữ liệu (dữ liệu hệ thống đã cập nhật, dữ liệu lập dự toán chưa đồng bộ).
8. Chỉnh sửa chức năng phân tích vữa bê tông thương phẩm tại sheet PTVT.
9. Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 19/11/2016.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892971 | Online: 151