Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.50 - Tính chi phí thẩm định theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT/2016/TT-BTC
Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo hướng dẫn Thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
Ngày 06/01/2017, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.50, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Áp dụng thông tư số 209/2016/TT-BTC, 210/TT-BTC cho bảng THDT:
- Tính chi phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng hoặc thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật theo thông tư số 209/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Tính chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng theo hướng dẫn Thông tư số 210/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.
- Chỉnh sửa dữ liệu, các màn hình nhập liệu có liên quan đến THDT theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC, Thông tư số 210/TT-BTC.

II. Các chức năng khác:
- Cập nhật danh mục lương địa phương công bố tỉnh Tây Ninh; đơn giá nhân công theo công bố (QĐ số 2966/QĐ-UBND); giá ca máy và thiết bị thi công (QĐ số 2967/QĐ-UBND).
- Chỉnh sửa chức năng tính giá ca máy, kết xuất excel với giá nhiên liệu, năng lượng có 2 số lẻ thập phân như QĐ số 2967/QĐ-UBND.
- Chỉnh sửa lỗi đổi đơn vị tính tấn sang kg.
- Khắc phục lỗi tính toán định mức lập tiến độ thi công đối với những công tác đã thực hiện chuyển đổi đơn vị tính từ 100m3 sang 1m3, 100m2 sang 1m2, ... 
- Khắc phục lỗi chức năng lấy dữ liệu Dự thầu cho Dự toán.
- Bổ sung chức năng kiểm tra trường hợp vật liệu có tính cước vận chuyển nhưng người sử dụng lại tắt chức năng tính cước vận chuyển làm cho Giá vật liệu bên ADTPro khác Giá vật liệu bên Excel.
- Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 04/01/2017.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11922792 | Online: 2652