Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.52 - Tính định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo QĐ số 79/QĐ-BXD
- 10/06/2017: Khắc phục lỗi chênh lệch tính toán ADTPro và kết xuất Excel khi lập dự toán tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD trên file dữ liệu cũ.
- 05/05/2017: Đã phát hành dữ liệu bổ sung định mức công bố theo QĐ số 235/QĐ-BXD và QĐ số 236/QĐ-BXD.
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo quyết định số 79/QĐ-BXD, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2017.
- Và nhiều Thông tư có hiệu lực từ tháng 3/2017.
Ngày 06/03/2017, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.52, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Áp dụng QĐ số 79/QĐ-BXD cho bảng THDT:
- Tính chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng theo Quyết định số 79/QĐ-BXD có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.
- Với mục đích tạo lập bảng THDT theo cách đơn giản nhất, trong lần phát hành phiên bản 9.6.52 công ty chúng tôi cung cấp hai mẫu THDT áp dụng QĐ số 79/QĐ-BXD như sau:.
TH1: Nếu dự án có tổng mức đầu tư < 15 tỷ chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người lập chỉ cần chọn mẫu THDT có phần đuôi là BCKTKT.
TH2: Nếu dự án có tổng mức đầu tư > 15 tỷ, phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trước đây là lập báo cáo dự án đầu tư xây dựng), người lập dự toán chỉ cần chọn mẫu THDT có phần đuôi là DAĐT.
Phần mềm sẽ tự động nạp các khoản mục chi phí và tính toán theo đúng mẫu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc lập dự án đầu tư xây dựng.

- Tính chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng theo Thông tư số 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/03/2017.
- Tính chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy theo Thông tư số 258/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Ngoài ra trong phiên bản này, đã bổ sung mẫu tính dự toán khảo sát và mẫu tính đơn giá dự thầu khảo sát theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.
 
II. Các chức năng khác:
- Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 06/03/2017.

Khai báo xác định lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật hay lập dự án đầu tư xây dựng
Hình: Khai báo chọn mẫu báo cáo KT-KT hay lập dự án đầu tư
 
Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.57 (phát hành ngày 18/03/2017):
1. Bổ sung mức lương do địa phương công bố (đơn giá Lâm đồng (2017).
2. Chỉnh sửa mẫu bảng THDT tính thêm thuế GTGT khoản mục chi phí kiểm toán.

Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.59 (phát hành ngày 02/04/2017):
1. Chỉnh sửa lỗi lấy thiếu hệ số tính lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD khi thực hiện chức năng lấy toàn bộ dữ liệu Dự toán cho Dự thầu và ngược lại.
2. Bổ sung mẫu Dự toán công ích đô thị (TT số 06/2008/TT-BXD) và mẫu chiết tính đơn giá dự thầu công ích đô thị.
3. Dự toán khảo sát, Dự toán dịch vụ công ích đô thị không có bảng THDT vẫn kết xuất Excel bình thường.

Phát hành định mức sửa đổi và bổ sung (phát hành ngày 05/05/2017):
1. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
2. Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Lưu ý: Có một số máy và thiết bị sử dụng trong định mức 235/QĐ-BXD và 236/QĐ-BXD không có nguyên giá, các đơn vị tư vấn lưu ý bổ sung nguyên giá khi sử dụng chức năng tính giá ca máy theo thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.69 (phát hành ngày 12/05/2017):
1. Khắc phục lỗi kết xuất đơn giá dự thầu nếu trước đó chưa chưa chạy dự toán.
2. Chỉnh sửa chức năng Thẩm tra bê tông thương phẩm.
3. Chỉnh sửa chức năng bật/tắt xem chiết tính đơn giá khi thẩm tra.

Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.71 (phát hành ngày 21/05/2017):
1. Hiển thị thông báo nhắc nhở khi chọn công tác đào đắp thủ công đối với dự toán lập theo TT số 06/2016/TT-BXD.
2. Bổ sung mẫu chiết tính đơn giá dự thầu theo TT số 06/2016/TT-BXD, đơn giá dự thầu bao gồm chi phí hạng mục chung không kết xuất sheet HMC.
3. Khắc phục lỗi xem kết quả thẩm tra khối lượng.
4. Cập nhật giá xăng dầu đến ngày 20/05/2017.

Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.72 (phát hành ngày 26/05/2017):
1. Khắc phục lỗi kết xuất Excel máy thi công tạm tính (trong trường hợp tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD).
2. Tự động tính lại giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD cho các loại máy thi công trước khi chạy bảng THKP. Với chức năng này người lập dự toán nhập mã hiệu đơn giá mới nhưng không bật sheet MAY vẫn bảo đảm kết quả ADTPro và Excel không bị chênh lệch.

Phát hành phiên bản 9.6.73 (phát hành ngày 02/06/2017):
Phiên bản 9.6.72 phát hành kèm với thư viện liên kết động ADT2Excel.dll phiên bản 1.01.1485, do sơ suất bộ phận kỹ thuật đã upload thư viện kết xuất excel ADT2Excel.dll phiên bản 1.01.1484. Quý khách hàng vui lòng cập nhật lại phiên bản 9.6.73 để khắc phục lỗi kết xuất Excel máy thi công tạm tính (trong trường hợp tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD) như đã thông báo phát hành ở phiên bản 9.6.72.

Phát hành phiên bản 9.6.74 (phát hành ngày 10/06/2017):
Khắc phục lỗi chêhh lệch giá trị giữa ADTPro và kết xuất excel các file dự toán cũ có chọn tham số bù chênh lệch nhiên liệu tại bảng THKP sau đó thay đổi sang phương pháp tính giá ca máy theo TT số 06/2016/TT-BXD.

Phát hành phiên bản 9.6.75 (phát hành ngày 27/06/2017):
Khắc phục lỗi phân tích đơn giá mã hiệu có tính % vật liệu khác trên vât liệu phụ trong khi vật liệu chính không tính % vật liệu khác (chỉ xảy ra với mã hiệu bưu chính viễn thông).   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923082 | Online: 2942