Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận - QĐ số 55/2014/QĐ-UBND
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận công bố kèm theo quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 05/08/2014.
- Đây là bộ đơn giá sửa chữa với mã hiệu 5 số, định mức theo QĐ số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của BXD.
Ngày 05/08/2014, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND v/v công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thời điểm tháng 6 năm 2013 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).
 
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.
 
Mức lương tối thiểu chung là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.
 
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên bảng giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD.
 
Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa được tính theo mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với các công trình thi công trên địa bàn các thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.
 
Đối với các công trình thi công trên địa bàn các huyện còn lại (Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước) thuộc vùng IV, mức lương tối thiểu vùng là 1.650.000 đồng/tháng, khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
 
Hệ số nhân công Knc       = 0,919
Hệ số máy thi công Kmtc = 0,980
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11847290 | Online: 1200