Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận phần Sửa chữa, Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)
- Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận- Phần Sửa chữa, Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung) công bố kèm theo quyết định số 2740/QĐ-UBND ngày 20/08/2014.
- Đơn giá được công bố sử dụng định mức công bố theo QĐ số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009); QĐ số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011); QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012); QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012); QĐ số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014); QĐ số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014).
Ngày 20/08/2014, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định số 2740/QĐ-UBND v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
 
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo bảng giá vật liệu đến hiện trường xây dựng có trong đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận; sau này được công bố tại văn bản số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007.
 
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu, các khoản phụ cấp được áp dụng theo quy định tại bộ đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng đã được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận; sau này được công bố tại văn bản số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007.
 
Mức lương tối thiểu là 350.000 đồng/tháng theo Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ.
 
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên bảng giá ca máy và thiết bị thi công lập theo bảng giá ca máy thi công có trong đơn giá xây dựng công trình phần Xây dựng được UBND tỉnh Bình Thuận ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận; sau này được công bố tại văn bản số 5886/UBND-ĐTQH ngày 24/12/2007.
 
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854826 | Online: 1225