Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đắk Lắk (năm 2015)
Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng, Lắp đặt (QĐ số 50/2015/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung) (51/2015/QĐ-UBND),.... Các quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.
Ngày 17/12/2015, UBND tỉnh Đắk Lắk đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau:
 
1. Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Xây dựng, lắp đặt.
2. Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Xây dựng (bổ sung).
3. Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).
4. Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).
5. Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Sửa chữa.
6. Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần Khảo sát.
7. Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần lắp đặt truyền dẫn phát sóng truyền hình và truyền hình cáp.
8. Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện xây dựng.
9. Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá XDCT - Phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
10. Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
11. Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá duy trì cây xanh đô thị.
12. Quyết định số 61/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
13. Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
14. Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông.
15. Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải.
16. Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk v/v công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị.

I. Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2015 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).
 
II. Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng với mức lương đầu vào là 1.9000.000 đồng/tháng.

Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11804772 | Online: 388