Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)
Ngày 03/09/2013, UBND tỉnh Đồng tháp đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD); Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Định mức theo QĐ số 1173/QĐ-BXD);
Ngày 03/09/2013, UBND tỉnh Đồng tháp đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC v/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và Bổ sung) và Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC v/v Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung).

Lương cơ bản tính bằng mức lương 1.400.000 đồng/tháng nhân hệ số bậc lương (theo Công văn số 99/UBND-KTN ngày 06/03/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về cơ sở tính toán 06 bộ đơn giá xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).
 
Mức lương tối thiểu chung là 1.050.000 đồng/tháng theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ.
 
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên QĐ số 326/QĐ-UBND.HC ngày 04/04/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp v/v công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp.

Lưu ý: Nguyên giá sử dụng để tính giá ca máy không theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD.   

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Tôi cần mua bộ đơn giá Đồng Tháp

@Thanh Hằng: Bạn có thể liên hệ với VP SXD tỉnh Đồng Tháp để mua bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp năm 2013

Admin - 22/11/2013

Visited: 11922967 | Online: 2827