Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận (năm 2015)
Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (QĐ số 88/2015/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (QĐ số 86/2015/QĐ-UBND). 3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (QĐ số 87/2015/QĐ-UBND). 4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 89/2015/QĐ-UBND). 5. Đơn giá chuyên ngành đô thị tỉnh Ninh Thuận (QĐ số 85/2015/QĐ-UBND).
Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đơn giá năm 2015) gồm các bộ đơn giá sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Xây dựng (QĐ số 88/2015/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Lắp đặt (QĐ số 86/2015/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Sửa chữa (QĐ số 87/2015/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận - Phần Khảo sát (QĐ số 89/2015/QĐ-UBND).
5. Đơn giá chuyên ngành đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QĐ số 85/2015/QĐ-UBND).
 
I. Chi phí vật liệu trong bộ đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).
 
II. Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng với mức lương đầu vào là 2.000.000 đồng/tháng.
 
Chi phí nhân công trong đơn giá áp dụng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc. Tại các địa bàn còn lại của tỉnh Ninh Thuận, chi phí nhân công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,95.
 
III. Chi phí máy thi công trong đơn giá áp dụng tại TP Phan Rang - Tháp Chàm và các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc. Tại các địa bàn còn lại của tỉnh Ninh Thuận, chi phí máy thi công được nhân thêm hệ số điều chỉnh bằng 0,984.
 
Các quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015.
 
    
Visited: 11720134 | Online: 444