Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận phần Xây dựng (Bổ sung) - QĐ số 63/2013/QĐ-UBND
Ngày 19/09/2013, UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND v/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Bổ sung).
 
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm thời điểm tháng 6 năm 2013 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).
 
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ.
 
Mức lương tối thiểu chung là 1.150.000 đồng/tháng theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ.
 
Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên bảng giá ca máy theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD.
 
Đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương tối thiểu vùng III - mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với các công trình thi công trên địa bàn các thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Ninh Hải và huyện Thuận Bắc.
 
Đối với các công trình thi công trên địa bàn các huyện còn lại (Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Nam, Ninh Phước) thuộc vùng IV, mức lương tối thiểu vùng là 1.650.000 đồng/tháng, khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:
 
Hệ số nhân công Knc       = 0,919
Hệ số máy thi công Kmtc = 0,980
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923203 | Online: 3063