Tin tức & sự kiện

Đà Nẵng: Triển khai thực hiện định mức dự toán mới của Bộ Xây dựng
Tham khảo định mức đã công bố vào ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2014, sử dụng trong quá trình lập dự toán xây dựng công trình.
Bộ Xây dựng đã công bố các định mức dự toán xây dựng công trình (sửa đổi và bổ sung) và định mức dự toán dịch vụ công ích sau: QĐ số 588/QĐ-BXD; QĐ số 587/QĐ-BXD; QĐ số 590/QĐ-BXD; QĐ số 591/QĐ-BXD;QĐ số 592/QĐ-BXD; QĐ số 593/QĐ-BXD; QĐ số 594/QĐ-BXD.
Ngày 19/08/2014, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 4785/SXD-KTXD v/v triển khai thực hiện các định mức dự toán mới của Bộ Xây dựng.

Download tập tin đính kèm:
4785_SXD_KTXD_19_08_2014_trien_khai_dinh_muc_du_toan_nam_2014   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11855015 | Online: 1414