Tin tức & sự kiện

Điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn số 7931/UBND-VP v/v điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.
Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v...khi thi công ở độ cao >16m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn số 7931/UBND-VP v/v điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng ban hành theo QĐ số 2056/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006.
 
Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v...khi thi công ở độ cao >16m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

Công văn này đã cũng đã công bố tất cả đơn giá mã hiệu AL.70000 - Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao.

Lưu ý: Sau khi kiểm tra bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành theo QĐ số 2056/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 và công văn  số 7931/UBND-VP điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao, công ty chúng tôi ghi nhận như sau:
1. Hầu hết nội dung đơn giá AL.70000 trong công văn 7931/UBND-VP đều giống với nội dung đơn giá AL.70000 ban hành theo QĐ số 2056/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006.
2. Chỉ có duy nhất thay đổi ĐVT mã hiệu đơn giá AL.75110, cụ thể như sau:
 
MAĐG Nội dung Quyết định số 2056/2006/QĐ-UBND Công văn số 7931/UBND-VP (điều chỉnh)
AL.75110 Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao, cửa các loại  1m2 10 m2

Download tập tin đính kèm:
Công văn số 7931/UBND-VP điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923601 | Online: 3461