Tin tức & sự kiện

Sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 trên địa bàn tỉnh Bình Định
Hiện nay, trên thị trường các loại xi măng cường độ cao PC40 đã dần thay thế xi măng cường độ thấp PC30, xi măng PC30 không còn phổ biến và hầu hết các nhà thầu thi công đều sử dụng xi măng PC40 để xây dựng công trình.
Ngày 02/10/2013, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 06/HD-SXD Hướng dẫn về việc sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 trong một số công tác xây dựng cơ bản. 

Hiện nay, trên thị trường các loại xi măng cường độ cao PC40 đã dần thay thế xi măng cường độ thấp PC30, xi măng PC30 không còn phổ biến và hầu hết các nhà thầu thi công đều sử dụng xi măng PC40 để xây dựng công trình.
 
Đối tượng áp dụng: công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi lập dự toán, tổng dự toán có sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình của tỉnh Bình Định.

Sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 đối với công tác sau:
- Công tác sử dụng vữa bê tông từ mác 200 trở lên (cấp độ bền >=B15).
- Công tác xây, trát sử dụng vữa xi măng tứ mác 75 trở lên.

Phương pháp xác định đơn giá theo định mức xi măng PC40:
- Theo hướng dẫn tại phụ lục 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD (*).
- Định mức vữa bê tông, vữa xi măng lấy theo định mức tại văn bản số 1776/BXD-VP của Bộ Xây dựng.

(*): Nếu sử dụng phần mềm lập dự toán - dự thầu ADTPro chọn phương pháp lập dự toán đơn giá xây dựng công trình (Phương pháp thứ 3).

Download tập tin đính kèm:
Công văn số 06/HD-SXD ngày 02/10/2013   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923071 | Online: 2931