Tin tức & sự kiện

Thiết kế mẫu đường bê tông xi măng giao thông nông thôn tỉnh Bình Định
UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thiết kế mẫu xây dựng hai loại đường giao thông nông thôn loại A và loại B.
UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, thiết kế mẫu xây dựng hai loại đường giao thông nông thôn loại A và loại B.
 
Đường giao thông nông thôn loại A: Nền đường rộng Bn = 5,0 m, mặt đường rộng Bm = 3,5 m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ M250 đá 2x4, với tải trọng tính toán trục xe 6 tấn (xe có tổng tải trọng 10 tấn cả trọng lượng xe + hàng). Cụ thể với các kết cấu:
- Kết cấu loại A1: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm; Nền đường khô ráo, không ngập nước, không sình lún, được đắp đất sét pha cát, hệ số đầm chặt K = 0,95.

- Kết cấu loại A2: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm; Nền đường khô ráo, không sình lún, được đắp đất sét pha cát, hệ số đầm chặt K = 0,95.

- Kết cấu loại A3: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 20 cm, thay đất yếu đắp cát dày > 50 cm; hệ số đầm chặt K = 0,95; Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm; Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 2x4.

- Kết cấu loại A4: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm; Nền đường khô ráo, không ngập nước, không sình lún, được đắp đất pha cát, hệ số đầm chặt K = 0,95.
 
Đường giao thông nông thôn loại B: Nền đường rộng Bn = 4,0 m, mặt đường rộng Bm = 3,0 m. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng đổ tại chỗ Mác 250 đá 2x4, với tải trọng tính toán trục xe 6 tấn (xe có tổng tải trọng 10 tấn cả trọng lượng xe + hàng). Cụ thể với các kết cấu:
- Kết cấu loại B1: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm; Nền đường khô ráo, không ngập nước, không sình lún, được đắp đất đồi, đất sét pha cát đầm chặt K95.

- Kết cấu loại B2: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 18 cm, đệm cát dày 5 cm; Nền đường khô ráo, không sình lún, được đắp đất sét pha cát đầm chặt K95.

- Kết cấu loại B3: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 20 cm, đệm cát dày 5 cm.

- Kết cấu loại B4: Mặt đường đổ bê tông xi măng tại chỗ Mác 250 đá 2x4 dày 20 cm, thay đất yếu đắp cát dày > 50 cm, đầm chặt K95; Lề đường, mái taluy bằng kết cấu xây đá hộc vữa xi măng Mác 75 dày 20 cm; Móng chân khay gia cố đổ bê tông xi măng Mác 150 đá 4x6.

Nguồn: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923094 | Online: 2954