Tin tức & sự kiện

Thông báo: Cập nhật đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2016
Công ty Quyết Toàn đã hoàn thành cập nhật và kiểm tra dữ liệu đơn giá tỉnh Lâm đồng (2016) sử dụng với phần mềm dự toán ADTPro 9.3.60.
Với bộ đơn giá Lâm đồng (2016), các đơn vị lập dự toán có thể chọn lập dự toán theo một trong ba phương pháp lập dự toán và không còn gặp khó khăn khi phải áp dụng mã hiệu đơn giá sửa đổi và bổ sung. Áp dụng bộ đơn giá Lâm đồng (2016) kể từ ngày 19/01/2016.
Ngày 19/01/2016, UBND tỉnh Lâm đồng đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng, sau đây gọi tắt là bộ đơn giá Lâm Đồng (2016).
 
Công ty chúng tôi đã tiến hành cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lâm Đồng năm 2016, cụ thể như sau:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 127/QĐ-UBND).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 128/QĐ-UBND).
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (QĐ số 129/QĐ-UBND). 
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (QĐ số 126/QĐ-UBND).
5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần dịch vụ công ích đô thị (QĐ số 130/QĐ-UBND).

- Bộ đơn giá Lâm Đồng (2016) đã bổ sung mã hiệu đơn giá dựa trên định mức công bố theo QĐ số 1091/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2011; QĐ số 1172/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 1173/QĐ-BXD ban hành ngày 26/12/2012; QĐ số 587/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 và QĐ số 588/QĐ-BXD ban hành ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng.
- Hầu hết đơn giá sử dụng vữa xây, tô, trát và vữa bê tông đều được tính toán với cấp phối định mức vữa xi măng PC40, người lập dự toán không cần phải thực hiện chức năng chuyển đổi đơn giá từ XMPC30 hay XMPC40.
- Tất cả hao phí sử dụng xi măng rời đều được tính toán với xi măng PC30, đây là hạn chế của việc tính toán và ban hành bộ đơn giá năm 2016, có thể có sai sót khi lập dự toán bù chênh lệch vật liệu.

Lưu ý:
1. không nên sử dụng chức năng chuyển đổi đơn giá để thay đổi đơn giá từ Lâm đồng (2010) hoặc Lâm đồng (2014) sang bộ đơn giá Lâm đồng (2016).
2. Bảng giá ca máy công bố kèm theo văn bản số 465/SXD-KTXD ngày 14/05/2015 không còn giá trị sử dụng trong bộ đơn giá Lâm đồng (2016).

Hướng dẫn chuyển bảng khối lượng từ bộ đơn giá cũ sang bộ đơn giá Lâm đồng (2016):
- Kết xuất dữ liệu sang tập tin excel, xóa bỏ chữ a, chữ N tại các mã hiệu đơn giá. Sử dụng chức năng chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm.
- Thay đổi các mã hiệu không tồn tại bằng mã hiệu đơn giá phù hợp. Chẳng hạn bộ đơn giá cũ có mã hiệu đơn giá côn và mã hiệu đơn giá cút, bộ đơn giá năm 2016 chỉ có mã hiệu đơn giá áp dụng chung cho côn và cút.
 
Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất 9.3.60 (ADTPro đã nâng cấp để hiểu các loại vữa mới như vữa WALL 600 CLAIR, WALL 900 CLAIR, BLOCK-MORTAR, BLOCK-PLASTER (trát), SCL-MORTAR (xây), SCL-MORTAR (trát), G9, G9 (trát trong), G9 (trát ngoài) và Next Build)
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Lâm đồng (2016)" để tải về.
- Tải lại bộ đơn giá Lâm đồng (2016) upload vào lúc 10h41 ngày 29/03/2016: khắc phục lỗi nhập nội dung công tác thừa "lắp dựng" cho mã hiệu AI.10000.
 
Đơn giá An Giang 2016
Công ty chúng tôi không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.Bài viết có liên quan:
1. Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lâm đồng (2016)
2. Công văn số 244/SXD-KT&VLXD ngày 15/03/2016 v/v sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2016
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.3.64 với bộ đơn giá Lâm đồng (2016)
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11923550 | Online: 3410