Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.6.12 - Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD
Cập nhật đơn giá xây dựng công trình TP. Hồ Chí Minh năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 3384/QĐ-UBND).
Cập nhật đơn giá Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Long An năm 2016.
Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.22 (05/09/2016).
Ngày 04/06/2016, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.6.12, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
I. Nhóm chức năng liên quan đến nhân công:
- Tính lương nhân công theo TT số 05/2016/TT-BXD.
- Thêm chức năng cho phép chỉnh sửa nội dung căn cứ in bảng tính lương nhân công theo TT số 01/2015/TT-BXD hoặc TT số 05/2016/TT-BXD.

II. Nhóm chức năng liên quan đến lập đơn giá xây dựng công trình:
- Thêm mới các biểu mẫu phân tích đơn giá chi tiết có vật liệu phụ và hệ số.
- Thêm mới biểu mẫu in bảng phân tích đơn giá và tổng hợp khối lượng chung 1 bảng có vật liệu phụ và hệ số.

III. Khắc phục lỗi và bổ sung tiện ích:
- Khắc phục lỗi chức năng thay đổi đơn giá tỉnh/thành phố.
- Khắc phục lỗi chức năng sao chép phần xuất hiện 2 dòng hao phí vật liệu.
- Hiển thị thông báo nhắc nhở khi mở công trình, lỗi tạo mới công trình liên quan đến thư mục, tập tin tiếng Việt có dấu, tên có dấu nháy (dấu ‘ ).
- Hiển thị thông báo nhắc nhở khi sử dụng MAĐG vận chuyển có cự ly nhưng không nhập hệ số máy thi công.
- Khắc phục lỗi lập dự toán theo kiểu TPHCM, sheet PTVT không chọn %VLK, chạy bảng THKP bị lỗi.Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.14:
1. Khắc phục lỗi thẩm tra dự toán (thông báo lỗi 250).
2. Bổ sung mẫu đơn giá dự thầu 3 thành phần Vật liệu, Nhân công và Máy thi công (phát triển trên nền mẫu 9B thông tư số 01/2010/TT-BKH). Mẫu này phân bổ chi phí hạng mục chung vào cột đơn giá Vật liệu, đơn giá Nhân công và đơn giá Máy thi công. Đây là mẫu dự thầu/mẫu báo giá thi công rất linh hoạt, chủ đầu tư có thể lựa chọn tự cung cấp vật liệu đơn vị thi công chỉ thực hiện phần nhân công và máy móc thiết bị.
3. Chính thức phát hành dữ liệu đơn giá Cà Mau năm 2016, bao gồm 3 bộ đơn giá: Cà Mau 2016 - V.II, Cà Mau 2016 - V.III và Cà Mau 2016 - V.IV.Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.15:
1. Tự động bổ sung thêm dữ liệu Nhân công (Theo đơn giá), Máy thi công (Theo đơn giá) khi thực hiện chuyển dữ liệu từ tập tin excel.
2. Chức năng kết xuất đơn giá dự thầu: chỉnh sửa lỗi không hiển thị định mức 1 khi  chọn tham số NC theo đơn giá và MAY theo đơn giá.
 


Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.16:
1. Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 (QĐ số 3384/QĐ-UBND ngày 02/07/2016).
2. Chính thức phát hành dữ liệu đơn giá An Giang năm 2016, bao gồm 3 bộ đơn giá: An Giang 2016 - V.II, An Giang 2016 - V.III và An Giang 2016 - V.IV.
3. Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Thuận năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 1340/QĐ-UBND ngày 16/05/2016).Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.18:
1. Khắc phục lỗi sheet LUONGNC khi chọn kết xuất Excel loại nhiều hạng mục chung một sheet.
2. Khắc phục lỗi download đơn giá địa phương ban hành có nhiều vùng lương (vùng I, II, III, IV).
3. Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình Đồng Nai năm 2016, bao gồm 3 bộ đơn giá: Đồng Nai 2016 - V.I, Đồng Nai 2016 - V.II và Đồng Nai 2016 - V.III.
4. Cập nhật dữ liệu đơn giá xây dựng công trình tỉnh Long An năm 2016 (công bố kèm theo QĐ số 3084/QĐ-UBND ngày 27/07/2016).Phát hành bổ sung phiên bản 9.6.22:
1. Khắc phục lỗi nhập khối lượng theo dạng Excel.
2. Khắc phục lỗi đổi tên hạng mục công trình bảng HMC quay trở lại dữ liệu mặc định.
3. Cập nhật dữ liệu giá xăng dầu đến ngày 05/09/2016.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854686 | Online: 1085