Tin tức & sự kiện

Thông báo phát hành phiên bản 9.9.02 - Hỗ trợ lập bảng dự toán theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019. Trong thời gian chờ đợi BXD ban hành Thông tư hướng dẫn NĐ số 68/2019/NĐ-CP, phần mềm ADTPro đã tiến hành cập nhật phần mềm bổ sung mẫu tổng hợp kinh phí với các khoản mục chi phí theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP, hệ số định mức chi phí vận dụng Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
Ngày 28/10/2019, công ty chúng tôi đã phát hành phần mềm Dự toán - Dự thầu - Thẩm tra dự toán ADTPro phiên bản 9.9.02, bổ sung mới và chỉnh sửa một số chức năng sau:
 
I. Áp dụng Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:
- Các khoản mục chi phí bảng tổng hợp dự toán lập theo NĐ số 68/2019/NĐ-CP gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp,...
- Hệ số bảng tổng hợp dự toán vận dụng theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.
- Bỏ khoản mục chi phí hạng mục chung thuộc mục chi chí khác bảng Tổng hợp dự toán công trình.
- Thêm khoản mục Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo TT số 04/2019/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.
- Thêm ghi chú TT số 64/2018/TT-BTC sửa đổi TT số 09/2016/TT-BTC.
II. Các chức năng khác:
Và một số chức năng khác.
 
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11854632 | Online: 1031