Download

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2019.

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hết hiệu lực kể từ ngày 01/10/2019.
    

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

Cho mình hỏi với nếu dự án của mình ngày 20/9/2019 mới đăng báo đấu thầu mà ngày 1/10/2019 Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực, đơn vị mình có phải điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán lại theo ND 68 không?

Visited: 11847186 | Online: 1096