Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2014

Ngày 10/09/2014, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 2210/QĐ-UBND công bố Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 gồm các phần:
Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 588/QĐ-BXD;
Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD;

24/09/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (năm 2014)

Ngày 09/06/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đơn giá năm 2014) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi - Phần Xây dựng (QĐ số 188/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi - Phần Lắp đặt (QĐ số 189/QĐ-UBND).

01/09/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

18/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (năm 2014)

Ngày 20/03/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (667/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (668/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (669/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (670/QĐ-UBND);...

21/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2014) - thay thế QĐ số 81/QĐ-SXD

Ngày 21/04/2014, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 94/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đơn giá này đã bao gồm đơn giá sửa đổi, bổ sung công bố theo các quyết định số 1091/QĐ-BXD; 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng.

20/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923577 | Online: 3437