Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi (năm 2014)

Ngày 09/06/2014, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (đơn giá năm 2014) gồm các bộ đơn giá sau: 1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi - Phần Xây dựng (QĐ số 188/QĐ-UBND). 2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Ngãi - Phần Lắp đặt (QĐ số 189/QĐ-UBND).

01/09/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công đối với các công trình sử dụng vốn ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội

Công bố giá nhân công thị trường và hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

18/07/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa (năm 2014)

Ngày 20/03/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (667/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (668/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (669/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (670/QĐ-UBND);...

21/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ (đơn giá năm 2014) - thay thế QĐ số 81/QĐ-SXD

Ngày 21/04/2014, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ đã ban hành quyết định số 94/QĐ-SXD v/v công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Đơn giá này đã bao gồm đơn giá sửa đổi, bổ sung công bố theo các quyết định số 1091/QĐ-BXD; 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.
Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ bản là 1.780.000 đồng/tháng.

20/05/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

Sửa đổi phần thuyết minh sử dụng bộ đơn giá: "... Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD để lập dự toán nếu hạng mục công trình có sử dụng định mức 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.

27/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)

Tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND v/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và Bổ sung); Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND v/v Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung).

28/02/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11313542 | Online: 125