Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (đơn giá năm 2011)

Ngày 02/12/2011, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương: Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (3731/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (3730/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát (3732/QĐ-UBND); Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa (3730/QĐ-UBND); Đơn giá dịch vụ công ích đô thị (3729/QĐ-UBND)

01/02/2012

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11923196 | Online: 3056