Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố điều chỉnh thực hiện đơn giá xây dựng cơ bản (phần xây dựng và phần lắp đặt khu vực thành phố Hồ Chí Minh)

Sửa đổi phần thuyết minh sử dụng bộ đơn giá: "... Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao >16m thì sử dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.
Sử dụng phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Phụ lục 6 - Thông tư số 04/2010/TT-BXD để lập dự toán nếu hạng mục công trình có sử dụng định mức 1091/QĐ-BXD, 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD.

27/03/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)

Tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND v/v Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Sửa đổi và Bổ sung); Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND v/v Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung).

28/02/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng

Ngày 21/01/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành QĐ số 462/QĐ-UBND v/v công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng.
Tập đơn giá theo QĐ số 462/QĐ-UBND là đơn giá bổ sung phần công bố mới và phần sửa đổi (5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Thành phố Hà Nội).

09/02/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn số 7931/UBND-VP v/v điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.
Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v...khi thi công ở độ cao >16m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

11/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiện nay, trên thị trường các loại xi măng cường độ cao PC40 đã dần thay thế xi măng cường độ thấp PC30, xi măng PC30 không còn phổ biến và hầu hết các nhà thầu thi công đều sử dụng xi măng PC40 để xây dựng công trình.

05/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thiết kế mẫu đường bê tông xi măng giao thông nông thôn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thiết kế mẫu xây dựng hai loại đường giao thông nông thôn loại A và loại B.

04/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tỉnh Tây Ninh đã công bố định mức cấp phối vật liệu bê tông đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP không quy định cấp phối vật liệu 1m3 bê tông đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, vì vậy khi có nhu cầu sử dụng công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, các đơn vị tư vấn và xây lắp đã gặp nhiều khó khăn khi lập dự toán và thanh quyết toán công trình.

02/12/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

08/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)

Ngày 03/09/2013, UBND tỉnh Đồng tháp đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD); Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Định mức theo QĐ số 1173/QĐ-BXD);

04/10/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11892910 | Online: 90