Tin tức & sự kiện

Tin địa phương

Công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng

Ngày 21/01/2014, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành QĐ số 462/QĐ-UBND v/v công bố một số đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần xây dựng.
Tập đơn giá theo QĐ số 462/QĐ-UBND là đơn giá bổ sung phần công bố mới và phần sửa đổi (5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011 của Thành phố Hà Nội).

09/02/2014

0 phản hồi

Xem chi tiết
Điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành công văn số 7931/UBND-VP v/v điều chỉnh đơn giá bốc xếp và vận chuyển lên cao trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.
Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp v.v...khi thi công ở độ cao >16m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

11/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sử dụng xi măng PC40 thay thế xi măng PC30 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Hiện nay, trên thị trường các loại xi măng cường độ cao PC40 đã dần thay thế xi măng cường độ thấp PC30, xi măng PC30 không còn phổ biến và hầu hết các nhà thầu thi công đều sử dụng xi măng PC40 để xây dựng công trình.

05/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Thiết kế mẫu đường bê tông xi măng giao thông nông thôn tỉnh Bình Định

UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt thiết kế mẫu đường bê tông xi măng để thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thiết kế mẫu xây dựng hai loại đường giao thông nông thôn loại A và loại B.

04/12/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Tỉnh Tây Ninh đã công bố định mức cấp phối vật liệu bê tông đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40

Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP không quy định cấp phối vật liệu 1m3 bê tông đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, vì vậy khi có nhu cầu sử dụng công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, các đơn vị tư vấn và xây lắp đã gặp nhiều khó khăn khi lập dự toán và thanh quyết toán công trình.

02/12/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng và phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung)

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau thông báo triển khai định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình - phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) ban hành theo QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

08/11/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp phần Xây dựng và Lắp đặt (Sửa đổi và Bổ sung)

Ngày 03/09/2013, UBND tỉnh Đồng tháp đã ban hành Quyết định số 879/QĐ-UBND.HC Công bố đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (Định mức theo QĐ số 1172/QĐ-BXD); Quyết định số 880/QĐ-UBND.HC Công đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (Định mức theo QĐ số 1173/QĐ-BXD);

04/10/2013

1 phản hồi

Xem chi tiết
Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nhắc nhở các đơn vị nghiên cứu triển khai QĐ số 1172/QĐ-BXD và 1173/QĐ-BXD

Bộ Xây dựng đã ban hành QĐ số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) và QĐ số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung). Quyết định đã có hiệu lực từ ngày 26/12/2012 tuy nhiên hiện nay một số đơn vị tư vấn xây dựng và chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai chưa triển khai thực hiện theo hai Quyết định trên trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

03/10/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Sở Xây dựng An Giang yêu cầu các đơn vị tư vấn trong tỉnh áp dụng hợp lý các định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố

Trong thời gian qua, các chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong tỉnh đã thực hiện khá tốt các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đối với việc áp dụng định mức dự toán công trình vẫn còn một số đơn vị tư vấn chưa cập nhật kịp thời các định mức mới điều chỉnh cho định mức cũ dẫn đến giá trị dự toán công trình tăng cao. Chẳng hạn định mức công tác đóng trần, bả mactit….áp dụng định mức mới sẽ làm giảm nhân công khoảng 50% so định mức cũ.

30/09/2013

0 phản hồi

Xem chi tiết
Visited: 11313468 | Online: 51