Tin tức & sự kiện

Tỉnh Tây Ninh đã công bố định mức cấp phối vật liệu bê tông đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40
Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố theo công văn số 1776/BXD-VP không quy định cấp phối vật liệu 1m3 bê tông đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, vì vậy khi có nhu cầu sử dụng công tác bê tông lót móng đá 4x6 mác 100 xi măng PC40, các đơn vị tư vấn và xây lắp đã gặp nhiều khó khăn khi lập dự toán và thanh quyết toán công trình.
Ngày 02/10/2012, UBND tỉnh Tây Ninh đã bàn hành QĐ số 2118/QĐ-UBND công bố định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông đá 4x6 M.100 sử dụng xi măng PCB.40 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có thể nói với QĐ này đã giúp cho các đơn vị tư vấn, xây lắp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh sẽ dễ dàng sử dụng xi măng PC40 cho tất  cả công tác bê tông, hạn chế tình trạng mỗi đơn vị hiểu và lập dự toán xây dựng công trình khác nhau khi áp mã hiệu đơn giá cho công tác bê tông lót móng đá 4x6 Mác 100 xi măng PC40.

Download tập tin đính kèm:
QĐ số 2118/QĐ-UBND công bố định mức cấp phối vật liệu 1m3 bê tông đá 4x6 mác 100 xi măng PC40

    

Ý kiến khách hàng: (1)

Gửi ý kiến

1m3 BTXM M100 mà có tới 165m3 nước hả trời.

Visited: 11923474 | Online: 3334