Tin tức & sự kiện

Công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương năm 2014
Ngày 10/09/2014, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 2210/QĐ-UBND công bố Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014 gồm các phần:
Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 588/QĐ-BXD;
Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD;
Ngày 10/09/2014, UBND Tỉnh Bình Dương đã ban hành QĐ số 2210/QĐ-UBND công bố Bộ Đơn giá Xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương (sửa đổi và bổ sung)  gồm các phần:
- Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 588/QĐ-BXD;
- Phần Lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) - Định mức theo QĐ số 587/QĐ-BXD;
 
Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một thời điểm tháng 9 năm 2011 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Bình Dương (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu vùng I - mức 2.000.000 đồng/tháng theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ.

Mức lương tối thiểu chung là 830.000 đồng/tháng theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ.

Chi phí máy thi công được tính toán dựa trên QĐ số 3726/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Bình Dương công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình tỉnh Bình Dương (Bảng giá ca máy tính toán theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD).

Đơn giá xây dựng công trình được tính theo mức lương tối thiểu vùng I - mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các thị xã Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An và các huyện Bến Cát, Tân Uyên.

Đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện Phú Giáo, Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương thuộc vùng II, mức lương tối thiểu vùng là 1.780.000 đồng/tháng, khi áp dụng đơn giá được tính chuyển đổi theo các hệ số sau:

Hệ số nhân công Knc2       = 0,893
Hệ số máy thi công Kmtc2 = 0,985

Lưu ý:
- Nếu hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt trước ngày 10/09/2014, Quý khách cần sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương công bố theo QĐ số 3731/QĐ-UBND, QĐ số 806/QĐ-UBND và QĐ số 1923/QĐ-UBND cho công tác xây dựng; QĐ số 3730/QĐ-UBND, QĐ số 806/QĐ-UBND và QĐ số 1923/QĐ-UBND cho công tác lắp đặt.

- Nếu hồ sơ dự toán được lập và phê duyệt sau ngày 10/09/2014, Quý khách cần sử dụng bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Dương công bố theo QĐ số 3731/QĐ-UBND, QĐ số 806/QĐ-UBND, QĐ số 1923/QĐ-UBND và QĐ số 2210/QĐ-UBND cho công tác xây dựng; QĐ số 3730/QĐ-UBND, QĐ số 806/QĐ-UBND, QĐ số 1923/QĐ-UBND và QĐ số 2210/QĐ-UBND cho công tác lắp đặt.
    

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11892941 | Online: 121