Download

Đơn vị thi công có cần sử dụng chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán hay không
Chức năng thẩm tra thực hiện việc kiểm tra sai sót (nếu có) của bảng khối lượng dự toán (đơn giá VL, NC, MAY), khối lượng theo diễn giải và nhập khối lượng theo dài/rộng/cao. Kiểm tra bảng phân tích vật tư phát hiện xem dữ liệu nào đã thêm mới, xóa bỏ, chỉnh sửa tên hao phí, định mức hao phí, đơn vị tính hao phí. Với những tính năng này thì đơn vị nào cũng có thể sử dụng chức năng Thẩm tra.
Hỏi: Công ty tôi là công ty thi công xây dựng, xin hỏi chức năng Thẩm tra dự toán có cần thiết đối với công ty tôi hay không?
 
Trả lời: Mục tiêu ban đầu của chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán là thiết kế phục vụ để phục vụ cho công tác thẩm tra theo NĐ số 15/2013/NĐ-CP dành cho các cơ quan quản lý nhà nước làm công tác thẩm tra dự toán như Sở Xây dựng, các phòng ban chuyên môn như Phòng QLĐT, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chủ đầu tư, Ban QLDA,....

Tuy nhiên, thực tế sử dụng lại khá đa dạng, có nhiều đơn vị không phải là cơ quan chuyên môn của nhà nước nhưng vẫn sử dụng chức năng Thẩm tra và phát huy hiệu quả của chức năng này.

Giả sử công ty bạn là công ty thi công xây dựng, bạn xin được tập tin dự toán excel hoặc tập tin dự toán sử dụng với phần mềm dự toán ADTPro càng tốt. Bạn mở tập tin dự toán lên để kiểm tra lại kết quả lập dự toán. Nếu không có công cụ hỗ trợ (cụ thể là chức năng Thẩm tra dự toán) bạn cũng sẽ khó khăn khi kiểm tra dữ liệu lập dự toán. Tuy nhiên, với công cụ Thẩm tra dự toán trong tay, bạn nhanh chóng phát hiện sự sai khác về dữ liệu khi đơn vị tư vấn lập dự toán so với dữ liệu chuẩn. Bảng phân tích vật tư thêm mới, xóa bỏ hay thay thế nội dung hao phí đều được thông báo bằng các dòng dữ liệu màu đỏ tại cột Ghi chú.

Còn nhiều nữa các đối tượng có thể sử dụng và khai thác chức năng Thẩm tra dự toán một cách thiết thực và hiệu quả nhất mà ngay từ buổi đầu tiên lên ý tưởng thiết kế chức năng Thẩm tra, thẩm định dự toán, công ty chúng tôi cũng không hình dung đối tượng sử dụng lại đa dạng như vậy.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958907 | Online: 77