Download

Làm cách nào để xem lại kết quả Thẩm tra, thẩm định dự toán đã chạy thẩm tra
Phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro đã hỗ trợ chức năng xem lại dữ liệu đã thẩm tra trước đó.
Hỏi: Tôi đã thực hiện thẩm tra, sau đó tôi bật sang chức năng DỰ TOÁN để làm việc, làm cách nào để xem lại dữ liệu đã thẩm tra trước đó?
 
Trả lời: Sau khi thực hiện xong phần Thẩm tra dự toán, phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro sẽ lưu toàn bộ kết quả thẩm dự toán. Khi cần xem lại kết quả đã chạy thẩm tra dự toán trước đó, có thể thực hiện theo hướng dẫn sau:
- Từ menu Thẩm tra, thẩm định dự toán chọn Xem kết quả đã thẩm tra (Bảng khối lượng dự toán hoặc bảng định mức hao phí).   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11406507 | Online: 347