Download

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm ADTPro
Hướng dẫn khai báo nhận diện tập tin dự toán Excel, chuyển dữ liệu từ Excel vào phần mềm ADTPro.
Nội dung bài viết vẫn đang được tiếp tục cập nhật, vui lòng quay trở lại sau...
 
Hỏi: Tôi đang sử dụng chức năng khai báo nhận diện để chuyển dữ liệu từ excel vào phần mềm ADTPro, có một số khó khăn khi thực hiện. Xin hướng dẫn cách chuyển dữ liệu từ Excel để thẩm tra?
 
Trả lời: Chức năng "Chuyển dữ liệu từ tập tin excel" và chức năng "Thẩm tra dự toán từ tập tin Excel" sử dụng chung một màn hình khai báo, nhận diện chuyển dữ liệu từ Excel vào phần mềm ADTPro.
 
1. Từ menu Tiện ích --> Chuyển dữ liệu từ tập tin Excel hoặc từ menu Thẩm tra, Thẩm định --> Thẩm tra dự toán từ tập tin Excel. Sử dụng hộp thoại để chọn tập tin dự toán Excel.

Sau khi chọn file Excel cần chuyển dữ liệu, phần mềm ADTPro sẽ tự động nhận diện tập tin excel vừa chọn tương tự "Mẫu nhận diện Excel" nào nhất và hiển thị thông báo như hình sau:  

Hình: Thông báo tập tin Excel có các sheet tương tự Mẫu dự toán ADTPro (Tiên lương dài/rộng/cao)

Lưu ý: Phần mềm ADTPro luôn luôn lưu trữ Mẫu dữ liệu Excel của lần chuyển dữ liệu gần đây nhất. Giả sử lần chuyển dữ liệu trước đó đã chọn không đúng font chữ để chuyển do đó phải chọn lại tập tin excel để chuyển dữ liệu, nếu phần mềm hiển thị thông báo tập tin Excel thuộc mẫu nào thì chọn Hủy bỏ để giữ lại mẫu dữ liệu trước đó đã khai báo.

2. Khai báo nhận diện tập tin Excel.
2.1 Khai báo nhận diện bảng khối lượng/Tiên lượng:  

Hình: Khai báo nhận diện tập tin Excel chuyển dữ liệu bảng khối lượng vào phần mềm ADTPro
 
2.2 Khai báo nhận diện phân tích vật tư
 
2.3 Khai báo nhận diện bảng Vật liệu
 
2.4 Khai báo nhận diện bảng nhân công
 
2.5 Khai báo nhận diện bảng giá ca máy   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958908 | Online: 78