Download

Hướng dẫn nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi các phần mềm dự toán phổ biến trên thị trường
Các đơn vị lập trình phần mềm dự toán có thể nhanh chóng nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán nào. Làm cách nào để một đơn vị thẩm tra hoặc một đơn vị sử dụng phần mềm dự toán ADTPro có thể nhanh chóng nhận diện tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm dự toán nào, để việc thực hiện chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán excel vào phần mềm ADTPro đơn giản.
Hỏi: Tôi thấy ADTPro đã cung cấp sẵn hơn 10 mẫu nhận diện tập tin dự toán excel, làm cách nào để biết tập tin dự toán excel tôi muốn chuyển vào vào phần mềm ADTPro thuộc loại nào, công ty có hướng dẫn cách nhận biết không?
 
Trả lời: Đây cũng chính là câu hỏi mà cán bộ kỹ thuật của công ty Quyết Toàn nhận được nhiều nhất khi hỗ trợ chức năng chuyển đổi dữ liệu từ tập tin dự toán excel. Để trả lởi câu hỏi này xem ra quá khó khăn cần nhiều hình ảnh minh họa nhằm giúp khách hàng nhận biết tập tin dự toán excel.

Thay cho việc viết bài hướng dẫn nhận diện tập tin dự toán Excel được kết xuất bởi các phần mềm dự toán phổ biến trên thị trường công ty chúng tôi đã nâng cấp phần mềm, sau khi chọn xong tập tin dự toán excel, phần mềm ADTPro sẽ tự động nhận diện tập tin dự toán Excel thuộc mẫu nào và hiển thị thông báo giúp người sử dụng nhận biết. Trong trường hợp tập tin dự toán excel không được nhận diện tự động, khách hàng có thể sử dụng chức năng khai báo nhận diện hoặc gởi tập tin dự toán excel cho công ty chúng tôi để được hỗ trợ nhận diện.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958880 | Online: 50