Download

Lỗi khi nạp dữ liệu tập tin dự toán excel của phần mềm dự toán Acitt khi thẩm tra
Hỏi: Tôi chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel của phần mềm Acitt để thẩm tra thì bị lỗi, từ công tác thứ 6 trở đi không thể chuyển dữ liệu bảng khối lượng và phân tích vật tư?
 
Trả lời: Sau khi xem xét tập tin dự toán excel, kỹ thuật của ADTPro đã tìm ra nguyên nhân cụ thể như sau:
- Bắt đầu từ công tác thứ 6, phân tích vật tư có dòng hao phí %VLK, tuy nhiên dữ liệu trong tập tin excel lại không hiển thị tên vật liệu khác, đơn vị tính (%);
- Tương tự, một số công tác có hao phí là % máy khác, tuy nhiên dữ liệu của tập tin excel lại không hiển thị tên máy khác, đơn vị tính (%).

Khắc phục như sau:
- Dùng phần mềm Excel mở tập tin dự toán excel cần thẩm tra, tìm những dòng dữ liệu bị trắng và điền vào các thông tin còn thiếu.
- Nếu là dòng hao phí vật liệu khác thì nhập tên vật liệu khác vào cột D và đơn vị tính là % vào cột E.
- Thực hiện tương tư cho máy khác, nhập tên máy khác vào cột D và đơn giá tính là % vào cột E.

Sau khi chỉnh sửa dữ liệu có thể thực hiện chuyển lại dữ liệu từ excel để thẩm tra.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958903 | Online: 73