Download

Trình tự thực hiện thẩm tra dự toán bằng phần mềm dự toán ADTPro
Trình tự các bước thực hiện thẩm tra hồ sơ dự toán bằng phần mềm thẩm tra dự toán ADTPro.
Hỏi: Xin hỏi trình tự thực hiện thẩm tra một hồ sơ dự toán bằng phần mềm Thẩm tra ADTPro?
 
Trả lời: Nhằm đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 13/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc thẩm tra thiết kế (trong đó có việc kiểm tra định mức và đơn giá). Công ty Quyết Toàn đã nghiên cứu và xây dựng thành công chức năng Thẩm tra định mức, đơn giá. Phần mềm được chạy thử nghiệm từ tháng 10/2014 và chính thức phát hành với ADTPro phiên bản 9.0 vào tháng 1/2015. 

Kiểm tra định mức và đơn giá là tính năng rất hữu ích, là công cụ đắc lực giúp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng; các chủ đầu tư và tổ chức tư vấn, kiểm toán xây dựng, thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dự toán do các đơn vị gởi hồ sơ.

Trình tự thực hiện chức năng thẩm tra, thẩm định dự toán như sau:
 
B1: Cơ quan có chức năng thẩm tra tiếp nhận Hồ sơ dự toán (kèm theo tập tin dự toán Excel được kết xuất từ phần mềm dự toán bất kỳ).

B2: Khởi động phần mềm dự toán ADTPro vào menu Thẩm tra, Thẩm định mở (chọn) tập tin dự toán Excel cần kiểm tra.

B3: Khai báo nhận diện tập tin dự toán Excel, người thực hiện kiểm tra khai báo cho phần mềm ADTPro nhận biết sheet nào lưu dữ liệu bảng Khối lượng (MAĐG, Nội dung công tác, ĐVT, đơn giá Vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá Máy thi công), sheet nào lưu dữ liệu bảng phân tích vật tư, bảng giá vật liệu, bảng giá nhân công (nếu có) và bảng giá máy thi công (nếu có).

B4: Chọn bộ đơn giá tương ứng với hồ sơ dự toán cần thẩm tra. Ví dụ hạng mục công trình lập và phê duyệt trước tháng 3/2015, chọn đơn giá Vũng Tàu, hạng mục công trình lập và phê duyệt sau tháng 3/2015 chọn đơn giá Vũng Tàu (2015). Điều này là cần thiết, vì nếu lập và phê duyệt dự toán trước tháng 3/2015, đơn giá nhân công mã hiệu AK.82110 là 13.783 đồng là đúng, sau tháng 3/2015 mã hiệu đơn giá AK.82110 sử dụng đơn giá nhân công là 13.783 đồng được xem là sai.

B5: Chọn "Chấp nhận" để chuyển dữ liệu từ tập tin dự toán Excel vào phần mềm thẩm tra ADTPro.

B6: Thực hiện lệnh thẩm tra, khai báo thông tin để thực hiện thẩm tra. Đối với dự toán lập theo phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình có thể gỡ bỏ chức năng kiểm tra đơn giá Vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy thi công theo công bố của địa phương.

B7: Bảng khối lượng, kiểm tra MAĐG có trong công bố của địa phương, nội dung công tác có phù hợp với công tác công bố của địa phương, kiểm tra ĐVT, đơn giá Vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá ca máy có sai khác hay không.
- Kiểm tra khối lượng tính toán theo dài/rộng/cao hoặc khối lượng theo diễn giải:
- Kiểm tra tính logic của biểu thức tính khối lượng theo kiểu diễn giải;
- ...

B8: Bảng định mức hao phí, kiểm tra từng công tác, từng dòng hao phí của vật tư trong từng công tác, kiểm tra sự chênh lệch (tăng/giảm) so với định mức của nhà nước theo quy định. Kiểm tra việc thêm mới hao phí, xóa bỏ hao phí. Chức năng thẩm tra định mức là chức năng khó lập trình nhất, thành công hay thất bại của phần mềm Thẩm tra dự toán chính là chức năng này.

Điểm khác biệt của phần mềm Thẩm tra ADTPro so với các phần mềm thẩm tra khác là có thể thực hiện thẩm tra các tập tin dự toán excel được kết xuất bởi các phần mềm đang được sử dụng phố biến trên thị trường như Acitt, Bắc Nam, Delta, Eta, G8,.... và ADTPro. Tuy nhiên, tập tin dự toán excel được kết xuất bởi phần mềm ADTPro cũng được phần mềm thẩm tra ADTPro đối xử công bằng như những tập tin dự toán excel của phần mềm dự toán khác chỉ đơn giản đó là tập tin dự toán Excel.   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 10958916 | Online: 86