Download

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định này thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực ngày: 16/05/2015.
Ngày 22/04/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 37/2015/NĐ-CP qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/05/2015, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11182517 | Online: 31