Download

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ: về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Ngày 18/06/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/08/2015.

Download tập tin đính kèm:
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11637738 | Online: 84