Download

Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng: Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
Ngày 12/02/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Để hướng dẫn thực hiện Nghị định này Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Download tập tin đính kèm:
Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720210 | Online: 520