Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.15 với CV số 686/UBND-KT khu vực tỉnh Bình Dương
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 686/UBND-KT công bố đơn giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 15/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD và công văn số 686/UBND-KT của UBND tỉnh Bình Dương.
Ngày 20/02/2020, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành công văn số 686/UBND-KT công bố giá nhân công xây dựng và hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị tư vấn áp dụng công văn số 686/UBND-KT với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 10.1.15.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với CV số 686/UBND-KT   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720091 | Online: 401