Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.6.43 với QĐ số 2966/QĐ-UBND, 2967/QĐ-UBND khu vực tỉnh Tây Ninh
Ngày 21/11/2016, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định số 2966/QĐ-UBND công bố đơn giá nhân công xây dựng và quyết định số 2967/QĐ-UBND công bố giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp quyết định số 2966/QĐ-UBND và 2967/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tây Ninh.
Ngày 21/11/2016, UBNBD tỉnh Tây Ninh đã ban hành QĐ số 2966/QĐ-UBND công bố đơn giá giá nhân công xây dựng và QĐ số 2967/QĐ-UBND  công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị tư vấn áp dụng quyết định số 2966/QĐ-UBND và 2967/QĐ-UBND với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 9.6.43.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với QĐ số 2966/QĐ-UBND và 2967/QĐ-UBND   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720043 | Online: 353