Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.16 với CV số 1543/UBND-SXD khu vực Thành phố Đà Nẵng
Ngày 13/03/2020, UBND Thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 1543/UBND-SXD hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10, 11, 15, 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 15/2019/TT-BXD, 11/2019/TT-BXD và công văn số 1543/UBND-SXD của UBND Thành phố Đà Nẵng.
Ngày 13/03/2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công văn số 1543/UBND-SXD hướng dẫn triển khai thực hiện các Thông tư số 10, 11, 15, 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị tư vấn áp dụng công văn số 1543/UBND-SXD với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 10.1.16.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với CV số 1543/UBND-SXD   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720222 | Online: 532