Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.46 với QĐ số 105/QD-SXD khu vực tỉnh Lâm Đồng
Ngày 15/07/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và quyết định số 105/QĐ-SXD của SXD tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 15/07/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 105/QĐ-SXD Công bố đơn giá nhân công xây dựng và phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tháng 5 và 6 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị áp dụng Quyết định số 105/QĐ-SXD với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 10.1.46.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với QĐ số 105/QĐ-SXD   
Visited: 11720227 | Online: 537