Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.39 với QĐ số 2207/QD-UBND khu vực Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 18/06/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và quyết định số 2207/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 18/06/2020, UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng Quý I và II năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị áp dụng Quyết định số 2207/QĐ-UBND với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 10.1.39.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với QĐ số 2207/QĐ-UBND   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720001 | Online: 311