Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 10.1.20 với CV số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS khu vực tỉnh Lâm Đồng
Ngày 31/03/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán áp dụng định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD và công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS của SXD tỉnh Lâm Đồng.
Ngày 31/03/2020, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS hướng dẫn việc xác định đơn giá xây dựng công trình trong thời gian chờ công bố đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị áp dụng công văn số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 10.1.20.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với CV số 578/SXD-KTVLXDQLN&TTBĐS   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11720120 | Online: 430