Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.8.01 với CV số 01/SXD-KT&VLXD khu vực tỉnh Lâm Đồng
Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 01/SXD-KT&VLXD công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro lập dự toán phù hợp thông tư số 05/2016/TT-BXD và công văn số 01/SXD-KT&VLXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.
Ngày 02/01/2018, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 01/SXD-KT&VLXD công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu sau đây hướng dẫn các đơn vị tư vấn áp dụng công văn số 01/SXD-KT&VLXD với phần mềm dự toán ADTPro phiên bản 9.8.01.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với CV số 01/SXD-KT&VLXD   
Visited: 11720139 | Online: 449