Download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro 9.2.35 với CV số 465/SXD-KTXD khu vực tỉnh Lâm đồng
Ngày 14/05/2015, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 465/SXD-KTXD công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Tài liệu hướng dẫn sau đây giúp người sử dụng phần mềm dự toán ADTPro nhanh chóng lập dự toán phù hợp thông tư số 01/2015/TT-BXD và công văn số 465/SXD-KTXD của Sở Xây dựng tỉnh Lâm đồng.
Ngày 14/05/2015, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn số 465/SXD-KTXD công bố giá nhân công xây dựng, giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tài liệu hướng dẫn sau đây sẽ giúp các đơn vị tư vấn sử dụng phần mềm ADTPro với công văn số 465/SXD-KTXD.

Download tập tin đính kèm:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ADTPro với CV số 465/SXD-KTXD   

Ý kiến khách hàng: (0)

Gửi ý kiến
Visited: 11186208 | Online: 99