Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel phiên bản 2022

15/11/2022

Phần mềm dự toán thế hệ mới ADTExcel có giao diện giống Microsoft Excel, quen thuộc, thân thiện với người dùng. Có thể tùy chọn giao diện theo sở thích người dùng như: Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016, Mac Office, Tablet Office, OfficeUniversal và lựa chọn màu sắc giao diện.

Hệ thống menu Ribbon hiện đại, menu cảm ngữ cảnh.
Hơn 400 hàm tương thích với Excel như SUM, SUMIF, PRODUCT, TEXT, ROUND, ...Xem chi tiết

Visited: 11923365 | Online: 3225